Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας  απευθύνεται σε σένα που θέλεις να πετύχεις στον ανταγωνιστικό κόσμο της εργασίας!

Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσουν να αξιοποιήσεις στο μέγιστο το δυναμικό σου και να σχεδιάσεις με αυτοπεποίθηση τα επαγγελματικά σου βήματα.

Οδηγός σου σε αυτή τη διαδικασία θα είναι να διερευνήσεις την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και όλους τους παράγοντες που διαμορφώνουν τον επαγγελματικό σου εαυτό, ώστε να στοχεύσεις σε κατάλληλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.

Η εξειδικευμένη πληροφόρηση που θα αποκτήσεις  για το πώς να συνδέσεις αυτό που είσαι με αυτό που ζητούν οι εργοδότες, θα σε βοηθήσει να επανασχεδιάσεις και να διαχειριστείς αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία σου.

Ο αριθμός και το περιεχόμενο των συναντήσεων διαμορφώνεται βάσει των προσωπικών σου αναγκών ή στόχων και περιλαμβάνει συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων, καθώς και ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Η υπηρεσία Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας  απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 22 ετών και άνω που:
Δεν γνωρίζουν με τι θα ήθελαν να ασχοληθούν ή τους ταιριάζει

Έχουν πολλές σκέψεις για την επαγγελματική του πορεία και δυσκολεύονται να αποφασίσουν

Αμφιβάλουν για τις επαγγελματικές τους επιλογές ή τις επιλογές σπουδών που έχουν κάνει

Αντιμετωπίζουν προβλήματα στο εργασιακό τους περιβάλλον

Αναζητούν Εργασία

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Προώθηση Αυτογνωσίας

  •  Γνώση του εαυτού μέσω τεστ, ασκήσεων ( δεξιότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ενδιαφέροντα, αξίες, κίνητρα)
  •  Αναγνώριση συνηθειών ή συμπεριφορών που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου

Στοχοθέτηση

  • Διερεύνηση στοιχείων που συμβάλλουν στην προσωπική επαγγελματική ικανοποίηση του ατόμο (Τι περιμένει από την εργασία του; Ποιες ανάγκες θα του καλύψει;)
  • Ανάλυση των υπαρχουσών προοπτικών
  • Καθορισμό συγκεκριμένου σχεδίου δράσης

Δεξιότητες Αναζήτησης Εργασίας

  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
  • Τρόποι αναζήτησης πιθανών εργοδοτών
  • Τεχνικές Συνέντευξης
  • Διαπραγμάτευση
  • Networking