Το πρωτοποριακό σύστημα e-mellon με ειδικά τεστ σε βοηθά να ανακαλύψεις τις κλίσεις σου, διερευνώντας τα 3 βασικά στοιχεία που είναι καθοριστικά για τη σχέση του ανθρώπου με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

– Ενδιαφέροντα (τί σου αρέσει να κάνεις;)
– Προσωπικότητα (τί σου ταιριάζει να κάνεις;)
– Ικανότητες (τί μπορείς να κάνεις;)


Tεστ Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

1. Ερωτηματολόγια Ικανοτήτων Classic Abilities Battery

Τι μπορώ να κάνω; Ποιες είναι οι κλίσεις μου;

Οι ικανότητες αποτελούν σημαντικό παράγοντα στον Επαγγελματικό προσανατολισμό. Αποκαλύπτουν τις κλίσεις του κάθε ανθρώπου, τους τομείς στους οποίους τα καταφέρνει με μεγαλύτερη ευκολία και είναι περισσότερο αποτελεσματικός.

Το e-mellon βοηθά τον μαθητή να ανακαλύψει τα έμφυτα ταλέντα του μέσα από μια σειρά 10 τεστ ικανοτήτων. Οι ικανότητες που μετρώνται είναι: η γλωσσική ικανότητα, η υπολογιστική ικανότητα, η ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο, η κατανόηση μηχανικών αρχών, η παρατηρητικότητα, η ικανότητα προσανατολισμού, η αφαιρετική ικανότητα, η ικανότητα απομνημόνευσης με συνειρμούς, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, και ο ορθογραφικός έλεγχος.

Μέσα από τα τεστ αυτής της ενότητας, ο μαθητής θα μπορέσει να εντοπίσει ποιες ικανότητές του αποτελούν τα δυνατά του σημεία, και βάσει αυτών να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή κατεύθυνσης.

Ερωτηματολόγιο Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας

2. Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Personality Traits Questionnaire

Ποιος είμαι; Ποια επαγγέλματα θα ταίριαζαν στο χαρακτήρα μου ώστε να είμαι ευχαριστημένος από την τελική μου επιλογή; Μου ταιριάζει αυτό που θέλω να κάνω;

Ποιο επάγγελμα ταιριάζει στον μαθητή; Στο σημείο αυτό βαρύνοντα ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Πώς συμπεριφέρεται συνήθως ο μαθητής; Πώς σχετίζεται με τους άλλους; Πώς αντιλαμβάνεται τα γεγονότα γύρω του και πώς τείνει να ανταποκρίνεται σ’ αυτά; Και τέλος, με ποιόν τρόπο λαμβάνει τις αποφάσεις;

Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας που θα συμπληρώσει ο μαθητής, βασιζόμενο στην τυπολογία του Jung, εξετάζει τα παραπάνω ερωτήματα και αποσκοπεί να βοηθήσει τον μαθητή να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα των χαρακτηριστικών του, να τα συσχετίσει με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών και τις απαιτήσεις τους, ώστε να εντοπίσει τα επαγγέλματα εκείνα που είναι τα πλέον κατάλληλα για εκείνον/η.

Όσο πιο γρήγορα εντοπίσει και συνειδητοποιήσει κανείς τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά του, τόσο περισσότερο χρόνο κερδίζει και τόσο πιο εύστοχες επαγγελματικές επιλογές θα κάνει.

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

3. Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Vocational Interests Survey
Τι με τραβάει περισσότερο να κάνω; Θα μου αρέσει η δουλειά που θέλω να κάνω;

Το τι αρέσει και ενδιαφέρει κάποιον παίζει σημαντικό ρόλο στην  επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Τι αρέσει στον μαθητή, τι του δίνει ικανοποίηση, με ποιες δραστηριότητες θα ήθελε να ασχοληθεί, ώστε το επάγγελμα που θα επιλέξει να αποτελεί διασκέδαση και όχι καταναγκαστικό έργο;

Το e-mellon με το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων θα βοηθήσει τον μαθητή να δώσει απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα κι επιπλέον να αυξήσει τις γνώσεις του γύρω από τον κόσμο της εργασίας, να «μεταφράσει» τα ενδιαφέροντά του σε επαγγελματικές κατηγορίες και τελικά να κάνει περισσότερο ρεαλιστικές επαγγελματικές επιλογές.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν βάσει της ταξινόμησης Holland σε 18 επαγγελματικές κατηγορίες.

  • Για να συμπληρώσετε τα online τεστ θα πρέπει να προμηθευτείτε κωδικούς χρήσης.
  • Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μια κατηγορία τεστ π.χ  Τεστ Ικανοτήτων, Τεστ Ενδιαφερόντων, Τεστ Προσωπικότητας.

Ζητήστε τους κωδικούς στο 210 6464711 .