Η χορήγηση κωδικών χρήσης για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon γίνεται μέσω Πιστοποιημένων Φορέων (Σχολείων, Φροντιστηρίων, ΚΔΒΜ, ΟΤΑ, κτλ.).

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σωστή χορήγηση των Ερωτηματολογίων προς τους μαθητές, καθώς επίσης και η σωστή συμβουλευτική ιδιότητα του Φορέα, ερμηνεύοντας με επιστημονικό τρόπο τα αποτελέσματα των τεστ προς το μαθητή και τους γονείς του.

Η Πιστοποίηση ενός Φορέα περιλαμβάνει :

  • Εκπαίδευση των στελεχών που θα υποδειχθούν στη χρήση του Συστήματος e-mellon.
  • Απόκτηση λογαριασμού (account) στο www.isontests.com με το λογότυπο του Φορέα και πρόσβαση στο εύχρηστο και απλό Περιβάλλον Διαχείρισης (Control Panel) των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Δικαίωμα χρήσης του σήματος e-mellon και του επικοινωνιακού υλικού και ειδικές σημάνσεις για το χώρο σας.
  • Ανάδειξη του Φορέα στις ιστοσελίδες της ISON