Κέντρο
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού

Όρισε το μέλλον σου! 

Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Επαγγελματικοσ Προσανατολισμοσ

ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού προσφέρει το πρωτοποριακό αναλυτικό πρόγραμμα που έχει βοηθήσει χιλιάδες νέες και νέους άνω των 14 ετών να ξεκαθαρίσουν τι τους ταιριάζει και να βρουν το δρόμο τους.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 2 έως 4 συναντήσεις, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα χρόνου των συμμετεχόντων. 

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 6 ώρες.

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να ξεκαθαρίσουν τι τους ταιριάζει, τι τους αρέσει και σε τι έχουν κλίση, έτσι ώστε να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Το πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Γνωριμία & Συζήτηση με Σύμβουλο

Ο Σύμβουλος ενημερώνει το παιδί για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και τη λειτουργία του προγράμματος, καθώς και την ξεχωριστή σημασία κάθε επιμέρους εξέτασης. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια μιας μεστής προσωπικής συζήτησης, ο Σύμβουλος διερευνά μαζί με το παιδί τις ιδέες και τις απόψεις του σχετικά με το μέλλον του.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων & τεστ

Η συμπλήρωση τεστ και ερωτηματολογίων αποσκοπεί στην αναλυτική αποτύπωση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου, που καθορίζουν κατά πόσο ταιριάζει για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Χρησιμοποιείται η συστοιχία τεστ e-mellon, που χορηγείται από τον υπολογιστή, στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
Η διαδικασία περιλαμβάνει εισαγωγικά ερωτηματολόγια, τα οποία αποσκοπούν στη συγκέντρωση των στοιχείων από το
«ιστορικό» του νέου και τις γενικότερες βλέψεις, προτιμήσεις, τις αξίες και τα κίνητρά του.
Ακολουθεί η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προσωπικότητας Personality Traits Questionnaire.
Στη συνέχεια γίνεται συμπλήρωση 10 σύντομων τεστ ικανοτήτων της Classic Abilities Battery. Πρόκειται για χρονομετρημένα τεστ, που διερευνούν τις φυσικές δυνατότητες, δηλαδή την «κλίση» του παιδιού.
Η εξέταση ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ενδιαφερόντων
Vocational Interests Inventory 2.0.

Αξιολόγηση - Επεξεργασία ευρημάτων

Ο Σύμβουλος επεξεργάζεται τα δεδομένα που προέκυψαν από τα τεστ, τα ερωτηματολόγια και από την προσωπική συζήτηση. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από όλη την προηγούμενη διαδικασία, συντάσσεται μια Αναλυτική Έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου. Η Έκθεση αυτή αποτελεί ένα λεπτομερή οδηγό για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και τον εντοπισμό της κατεύθυνσης σπουδών και του επαγγελματικού χώρου που του ταιριάζουν.

Ερμηνεία και Παράδοση Αποτελεσμάτων – Παράδοση Ατομικής Έκθεσης & Συζήτηση - Πληροφόρηση

Το παιδί και οι γονείς, (αν το παιδί είναι κάτω των 18 ετών), έχουν μια προσωπική συνεδρία με τον Σύμβουλο, όπου συζητιούνται σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Ο Σύμβουλος αναλύει και εξηγεί τα αποτελέσματα και παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, στις ικανότητες, στις αξίες και στα ενδιαφέροντα του νέου. Επιπλέον, τους παραδίδει και την προσωπική Αναλυτική Έκθεση Αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Η συζήτηση καταλήγει στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτιμήσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό όλων των δεδομένων και στη συνέχεια ο Σύμβουλος προσφέρει ειδική πληροφόρηση για τα προτεινόμενα επαγγέλματα και σχολές, καθώς και τις προοπτικές της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

Γιατί να επιλέξετε το Κ.Ε.Π

01. Άνθρωπος

Η ομάδα της ISON εστιάζει στον παράγοντα Άνθρωπο παρέχοντας αξιόπιστα μέσα και υπηρεσίες για τη λήψη ορθότερων αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και επίδοση.

02. Αποστολή

Η Αποστολή μας είναι να βοηθάμε ανθρώπους να ζουν καλύτερα και να προοδεύουν, αισθανόμενοι ασφαλείς, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, ώστε να παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και να βελτιώνουν τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις τους.

Τι είπαν για εμάς, μερικοί ευχαριστημένοι γονείς!

“Η συμβολή της ISON ήταν πραγματικά καθοριστική για να βρει το παιδί μας αυτό που πραγματικά το ενδιαφέρει να ακολουθήσει στη ζωή του.”

- Δήμητρα Γ.

“Σας ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο που αγκαλιάσατε το παιδί μου και το βοηθήσατε να ανακαλύψει τις δυνατότητες του εαυτού του αλλά και τις επιλογές στις οποίες δεν τολμούσε να εναποθέσει ελπίδες, ίσως επειδή του φαίνονταν υπερβολικά υψηλοί στόχοι”

- Χριστίνα Μ.

“Δε μπορούσα να φανταστώ ότι η Συμβουλευτική εξ αποστάσεως θα είχε τέτοια αμεσότητα και θα αποτελούσε τόσο ουσιαστική βοήθεια για την κόρη μου προκειμένου να επιλέξει τις σπουδές που της ταιριάζουν”

- Ευαγγελία Σ.

Ξεκίνα να σχεδιάζεις σωστά το μέλλον σου!

Με την υπογραφή της ISON Psychometrica!

Λίγα λόγια για την ISON

Η ISON εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα. Αντικείμενό της είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας ατόμων ή ομάδων, παρέχοντας υπηρεσίες και μέσα για τη λήψη ορθότερων αποφάσεων, προς όφελος των ιδίων και των συστημάτων στα οποία ανήκουν.

Οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε οργανισμούς κάθε είδους, σε επαγγελματίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και σε ιδιώτες.

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις, προσφέρει σε πολυεθνικούς και ελληνικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς υπηρεσίες Οργάνωσης, Αναδιοργάνωσης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών Συστημικού Συμβούλου, η ISON είναι πρωτοπόρος στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, στην έκδοση & διάθεση ψυχολογικών τεστ και διοργανώνει ειδικές επαγγελματικές εκπαιδεύσεις.

Η τεχνογνωσία της φέρνει απτά αποτελέσματα στην αύξηση των επιδόσεων και της ικανοποίησης, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης στη σχέση ανθρώπου-εργασίας, των διαπροσωπικών σχέσεων και των τρόπων οργάνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.

0

Νέοι έλαβαν τις
υπηρεσίες του ΚΕΠ

0

Χρόνια Λειτουργίας